Wat zijn faalkosten definitie + voorbeeld

Faalkosten is een begrip wat je steeds vaker tegenkomt in de bouw. Het begrip zelf geeft al aan dat er kosten aan verbonden zijn. Gelukkig zijn deze kosten te voorkomen met behulp van een duidelijk digitaal overzicht waar zowel werkgever als werknemers van kunnen profiteren.

Faalkosten definitie
De definitie van faalkosten zijn kosten die ontstaan zijn door vermijdbare fouten in het uitvoeringsproces, waardoor het product of de dienst niet tijdig of volgens de overeengekomen kwaliteit geleverd wordt. Het gevolg hiervan is dat herstelacties moeten plaatsvinden, zoals reparatie, opnieuw produceren, korting verlenen of schade vergoeden.

In elke branche bestaan faalkosten en faalkosten zijn nooit volledig te vermijden, wel zijn ze te reduceren. Denk hierbij aan aanpassingen om aan de klantverwachting te voldoen of om zaken te herstellen die niet volgens specificatie zijn geproduceerd.

Oorzaken van faalkosten kunnen bijvoorbeeld zijn: gebrekkige communicatie, onvoldoende tijd, een onvakkundige inbreng en een niet beheerst proces.

In het kort is de betekenis van faalkosten de kosten die extra moeten worden gemaakt wanneer producten, diensten of services niet voldoen aan de eisen van de klant. Faalkosten worden samen met preventiekosten gezien als onderdeel van kwaliteitskosten.

Faalkosten zijn onder te verdelen in 2 verschillende soorten:

Interne faalkosten: Hieronder vallen de kosten die extra gemaakt moeten worden indien de geleverde diensten, producten of services, niet voldoen aan de wensen van de klant. Dit wordt voorafgaand opgemerkt, waardoor de kosten als het ware intern blijven en de klant er uiteindelijk niks van merkt. 

Externe faalkosten: Hieronder vallen de tekortkomingen van producten, diensten of services. Bijvoorbeeld als er diensten niet goed worden verricht en er dubbel werk geleverd moet worden. Dit betekent dus ook dat de klant hier een probleem van ondervindt en ontevreden is.

Faalkosten engels
Het woord faalkosten in het engels is makkelijk vertaalbaar. In het engels worden faalkosten ‘failure costs’ genoemd, wat in principe een letterlijke vertaling is. Ook in het buitenland wordt er gebruik gemaakt van deze term omdat faalkosten immers ook voorkomen in elk ander land.

Faalkosten voorbeeld
Een eenvoudig voorbeeld van faalkosten is bijvoorbeeld bij een schildersbedrijf. Dit bedrijf kan bijvoorbeeld een klus krijgen waarbij de gevel van een huis geverfd moet worden. Door slechte communicatie is er niet vooraf doorgegeven hoe hoog deze gevel zich bevindt. Het team van schilders is inmiddels al onderweg naar de locatie waarna ze erachter komen dat ze in plaats van een ladder toch een steiger nodig hebben omdat ze de hoogte van de gevel niet hebben voorzien. De schilders moeten nu in deze werkuren terug naar de opslagplaats om de juiste spullen op te halen en de steiger op te bouwen op locatie. Er zijn dus uiteindelijk meer uren aan de klus besteed dan was voorzien. De kosten voor het extra materiaal en de onvoorziene uren zijn in dit voorbeeld de faalkosten.

Faalkosten reduceren
Alhoewel faalkosten niet compleet te vermijden zijn, zijn ze wel te reduceren. Het voordeel is dat je daardoor kosten bespaard binnen het bedrijf die je normaal wel zult maken, hierdoor blijft er meer winst over en wordt er tijd bespaard. 

Met 8 onderstaande tips kun jij jouw faalkosten reduceren:
-Creëer draagvlak binnen je team.
-Gebruik een checklist in de werkvoorbereiding.
-Communiceer altijd via de project chats.
-Maak voor externe partijen aparte groepen aan. 
-Leg telefonische of face-to-face gesprekken zorgvuldig vast.
-Gebruik een checklist bij meerwerk of herstelpunten.
-Leg veelvoorkomende faalkosten vast in een foutenlogboek.
-Evalueer ieder project met kantoor en het uitvoerende team. 

Ben je benieuwd hoeveel geld jij jaarlijks misloopt? Neem dan een kijkje op deze pagina: Faalkosten calculator. 

 

Faalkosten zijn de kosten die extra moeten worden gemaakt wanneer producten, diensten of services niet voldoen aan de eisen van de klant.

Een voorbeeld van faalkosten is wanneer er onvoldoende materiaal is meegenomen naar een bouwklus waardoor het personeel in werkuren meer tijd (en dus geld) besteed om het probleem op te lossen, in dit geval het extra materiaal op te halen.

Faalkosten komen voornamelijk voor in de bouwsector. Van aannemersbedrijven tot aan dakbedekkers.

Faalkosten kun je reduceren door een overzichtelijke werkplanning aan te maken voor het aankomende project. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van duidelijke communicatie en een checklist is de kans kleiner dat er faalkosten worden gemaakt.

Faalkosten vertaald in het engels is ‘failure costs’. 

De software voor de bouw is eenvoudig terug te vinden in een app die downloadbaar is op ieder apparaat. Op deze manier heb je op ieder moment van de dag beschikking tot de software.

Ontdek gratis alle voordelen van Woub