Wat betekent de Wet Kwaliteitsborging voor bedrijven in renovatie en onderhoud?

Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe Wet Kwaliteitsborging in werking. Het initiatief voor deze wet werd rond de eeuwwisseling al genomen. Het heeft dus 20 jaar geduurd voor de Wet Kwaliteitsborging er nu daadwerkelijk komt. Misschien dat daardoor veel bedrijven er nog niet echt mee bezig zijn. Maar de Wet Kwaliteitsborging heeft consequenties voor alle bedrijven in de bouw, ook de kleinere bedrijven in renovatie en onderhoud. De voegbedrijven, de schilders, de timmerbedrijven, de loodgieters. En ja, ook voor zzp-ers. Wij spraken met Marcel Ponjée, die zich al vanaf het allereerste begin bezighoudt met deze wet. Wij vroegen hem: wat betekent de Wet Kwaliteitsborging voor kleine bedrijven in renovatie en onderhoud?

Vertel eens, wat houdt de Wet Kwaliteitsborging in?

“De Wet Kwaliteitsborging is veelomvattend. Er komt een nieuw stelsel van toezicht en dat heeft gevolgen voor het geval je een omgevingsvergunning nodig hebt voor je project. Ook houdt de Wet Kwaliteitsborging in dat je als aannemer, tegelzetter, stukadoor, installateur, schilder of ander bouw- en installatiebedrijf bij de oplevering van je werk moet kunnen aantonen dat je hebt opgeleverd wat is afgesproken. Dat je hebt voldaan aan de afspraken in de overeenkomst dus. Het maakt hierbij geen verschil of dit een overeenkomst is met een hoofdaannemer of met een consument.”

“Heel expliciet betekent dit, dat je een dossier van je project moet overdragen aan de opdrachtgever, waarin exact staat wat je hebt gedaan en met welke materialen. Daarnaast moet je informatie geven over benodigd onderhoud en bedieningsinstructies. De Wet Kwaliteitsborging schrijft ook voor dat er private kwaliteitsborgers komen die de technische controle  gaan overnemen van de gemeente als er een omgevingsvergunning nodig is. Die gaan echter niet controleren of je het opleverdossier aan je opdrachtgever hebt verstrekt. Wel kan je opdrachtgever dit opeisen als je dit niet hebt gedaan.”  

 

Waarom komt deze Wet Kwaliteitsborging er?
“Het doel van de Wet Kwaliteitsborging is onder andere het beschermen van de consument. Mochten er later gebreken aan het licht komen, dan moet je als bedrijf kunnen aantonen dat dit niet door jou komt. Kan je dat niet, dan moet je de gebreken herstellen.”

“Ook is het de bedoeling dat de overheid meer aan de markt gaat overlaten. De overheid besteedt in Nederland – in vergelijking met andere landen – veel tijd aan het toetsen van projecten aan de regelgeving. Dat is eigenlijk heel gek, want de aansprakelijkheid bij bouwfouten ligt niet bij de overheid. Die aansprakelijkheid ligt bij de contractpartijen zoals de aannemer, opdrachtgever of adviseurs. De Wet Kwaliteitsborging is daarom ook bedoeld om de verantwoordelijkheid van kwaliteitsborging bij de markt te leggen en aannemers hiermee een prikkel te geven om het eigen werk te gaan controleren.”  

 

Hoe komt het dat jij al zo lang bezig bent met de Wet Kwaliteitsborging?
“Toen rond de eeuwwisseling het eerste initiatief werd genomen voor de Wet Kwaliteitsborging werkte ik bij BTB, een bureau voor bouwkundig toezicht, directievoering en projectmanagement. Vanuit die rol hield ik de ontwikkelingen rond de wet nauw in de gaten. Toen er rond 2010 door de politiek heel hard aan de wet getrokken werd, kreeg ik specifiek de opdracht uit te zoeken wat voor gevolgen dat zou hebben voor ons bedrijf. Toen ben ik me er nog meer in gaan verdiepen en daar ben ik sindsdien eigenlijk niet meer mee gestopt. In 2015 richtte ik mijn eigen bedrijf op, specifiek gericht op kwaliteitsborging in de bouw.”  

 

Waarom heeft het zolang geduurd voor de Wet Kwaliteitsborging er kwam?
“Het heeft inderdaad 20 jaar geduurd. Dat komt doordat er veel partijen bij zijn betrokken met ieder zijn eigen belangen. Gemeenten, aannemers, architecten, consumentenorganisaties, opdrachtgevers…. En het komt doordat de Wet Kwaliteitsborging bestaat uit een aantal bepalingen in de Woningwet, de WABO en het Bouwbesluit over het nieuw stelsel van toezicht én ook nog een aantal bepalingen in het Burgerlijk Wetboek. Dat stem je niet zomaar even met elkaar af.”

 

Wat betekent de Wet Kwaliteitsborging specifiek voor kleinere bedrijven in renovatie en onderhoud?
“De Wet Kwaliteitsborging betekent voor kleinere bedrijven precies hetzelfde als voor grote bedrijven: je aansprakelijkheid wordt groter en je moet aan je opdrachtgever bij oplevering een dossier kunnen overhandigen. Werk je veel aan monumenten dan moet dit ook. Voor monumenten is er wel een uitzondering. Monumenten vallen namelijk buiten het stelsel van private borging. Met andere woorden: bij werk aan monumenten toetst nog steeds de gemeente de plannen en controleert de gemeente of wordt voldaan aan de regelgeving.”  

 

Wat adviseer je kleinere bedrijven in renovatie en onderhoud nu om te doen?
“De Wet Kwaliteitsborging gaat per 1 januari 2022 in. Later dit jaar geeft de minister aan op welke manier de wet ingevoerd gaat worden. Het is niet ondenkbaar dat projecten waar je dit jaar aan begint, die in 2022 worden opgeleverd, al voorzien moeten zijn van een opleverdossier. Zorg dus dat je bent voorbereid en dat je de tools hebt om zo’n dossier op te bouwen. Bewaar alle afspraken en communicatie rondom een project op één plek, maak foto’s van alles wat je doet en bewaar de documentatie van de materialen waar je mee werkt.”

“Daar zit je misschien niet meteen op te wachten, al die extra administratie, maar het moet, het is de wet. Bovendien heb je het nodig voor het geval een opdrachtgever je na oplevering aansprakelijk stelt. En kijk ook naar wat deze Wet Kwaliteitsborging je op kan leveren. Als je echt goed werk levert namelijk, gaat je bedrijf vliegen. Je gaat je faalkosten reduceren, je voorkomt discussies met de opdrachtgever en je gaat heel veel tijd besparen omdat je niet meer op en neer hoeft naar ‘oude’ projecten voor toch nog even dit of toch nog even dat. Kortom: zorg dat je klaar bent voor de Wet Kwaliteitsborging!” 

Ontdek gratis alle voordelen van Woub