De nieuwe Wet kwaliteitsborging, ieder bedrijf krijgt ermee te maken.

Na een moeizaam proces heeft de Eerste Kamer groen licht gegeven en kan per 1 januari 2024 de Wet kwaliteitsborging in werking treden. Wat deze wet voor jou betekent lees je hier. Wij hebben gemerkt dat veel bedrijven nog niet goed weten wat deze wet inhoudt en wat er precies komen gaat. Onze adviseurs krijgen helaas nog te vaak te horen: ‘’De Wet kwaliteitsborging geldt niet voor ons type bedrijf’’. Dit is echter onjuist en daarom maken wij ons een beetje zorgen. Ieder bedrijf krijgt te maken met deze wet. Daarom vinden wij het belangrijk om jou van juiste en concrete informatie te voorzien.

Begin op tijd met de voorbereidingen voor de Wkb

De Wet kwaliteitsborging geldt voor ieder bedrijf in de (ver)bouw, onderhoud, renovatie -of installatie. Er wordt geen onderscheid gemaakt in type bouwwerken. Je hebt al met de Wkb te maken bij het afhangen van een deur tot aan het bouwen van een nieuwe villa. En ook geldt deze wet voor elk type opdrachtgever. 

In het burgerlijk wetboek is opgenomen dat iedere aannemer verplicht is om in een (consumenten)dossier aan te tonen, dat hij heeft gerealiseerd wat er is afgesproken in de aanneemovereenkomst of (getekende) offerte en dat hij goed en deugdelijk werk heeft afgeleverd.

Woub helpt bedrijven bij een papierloze aansturing van de buitendienst. Met projectmatige checklists en chats gaan bedrijven veel gestructureerder te werk en zullen de faalkosten aanzienlijk dalen. De eenvoud van de app zorgt ervoor dat vakmensen met weinig handelingen kantoor kunnen voorzien van de juiste informatie voor een compleet dossier, zonder dat dit hen veel tijd kost. Dit dossier kan met één klik geëxporteerd worden als PDF en is gepersonaliseerd met jullie bedrijfslogo. 

Begin vandaag nog om meer structuur aan te brengen in de onderlinge communicatie en samenwerking. Zo ga je op korte termijn al onnodige faalkosten voorkomen en stijgen je winstmarges direct. Ook ga je uiteraard meer lol in je werk ervaren!

Wil je hier meer over weten? Wij denken graag met je mee. Indien gewenst ontzorgen wij jouw bedrijf volledig met een opstart training op locatie. Het is met Woub niet ingewikkeld om aan de Wkb te voldoen. Het team van Woub is klaar voor de Wkb. Jij ook?

Maak je organisatie Wkb-proof en ervaar ook alle voordelen van onze werkvloer app

Wat verandert er vanaf januari 2024?

De Wet kwaliteitsborging geldt voor ieder bedrijf in de (ver)bouw, onderhoud, renovatie -of installatiebranche. Er wordt geen onderscheid gemaakt in type bouwwerken, maar houd er wel rekening mee dat je voor vergunningsplichtige werken een kwaliteitsborger moet inschakelen. Je hebt al met de Wkb te maken bij het afhangen van een deur tot aan het bouwen van een villa. En ook geldt deze wet voor elk type opdrachtgever, van consument tot Rijkswaterstaat. 

Ieder bedrijf is verplicht om een consumentendossier op te leveren

In het burgerlijk wetboek is opgenomen dat iedere aannemer verplicht is om in een (consumenten)dossier aan te tonen, dat hij heeft gerealiseerd wat er is afgesproken en dat hij goed en deugdelijk werk heeft afgeleverd. Wat ieder dossier moet bevatten is:

  1. Bewijs dat werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Denk aan foto’s voor, tijdens en na uitvoering van werkzaamheden. 
  2. Bewijs welke materialen zijn gebruikt inclusief tekst en uitleg hoe deze verwerkt zijn. Refereer naar verwerkingsvoorschriften.
  3. Alle wijzigingen ten opzichte van de getekende overeenkomst (meer of minderwerk) moeten schriftelijk zijn vastgelegd en zijn (indien van toepassing) af te lezen van revisietekeningen. 
  4. Tekeningen en berekeningen van het bouwwerk (indien van toepassing).
  5. Onderhouds- en instructieboekje (indien van toepassing).
  6. Garantiebepaling (indien van toepassing).

In de Wet kwaliteitsborging is niet gedetailleerd vastgelegd wat er in het consumentendossier moet worden vastgelegd. Maak daarom met je team vooraf afspraken over hoe je het werk gaat vastleggen en hoe je kan bewijzen dat het werk correct is uitgevoerd.

Een groot bijkomend voordeel is dat vakmensen veel bewuster bezig zijn met de kwaliteit van de werkzaamheden, hierdoor gaan faalkosten aanzienlijk dalen. Ook voorkom je problemen achteraf zoals discussies met opdrachtgevers en ga je veel tijd besparen omdat je niet meer heen en weer hoeft te rijden naar ‘oude’ projecten voor wat herstelpunten.


Bij aangenomen werk in verbouw, renovatie en/of onderhoud van een woning, is de aannemer van dit werk verantwoordelijk voor het bijhouden van een consumentendossier (opleverdossier). Voor een compleet dossier ben je dus afhankelijk van je onderaannemers. Binnen Woub kan je heel eenvoudig en zonder extra kosten
onderaannemers toevoegen 

Regelgeving Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Waarschuw de opdrachtgever tijdig bij wijzigingen

In het burgerlijk wetboek is ook opgenomen dat de aannemer verplicht is om fouten in de opdracht te melden aan de opdrachtgever. Deze melding dient schriftelijk en ondubbelzinnig te gebeuren en er moet duidelijk aangegeven worden wat de gevolgen zijn.

Concreet betekent dit dat je de opdrachtgever per mail, WhatsApp of direct via Woub op de hoogte brengt dat als er iets wijzigt of als je een tekortkoming in de uitgangspunten, ontwerp of materiaaltoepassing constateert. In dit bericht geef je duidelijk aan dat er een detail verandert en wat de gevolgen zijn in tijd en geld. Ook leg je schriftelijk uit waarom deze wijziging plaats moet vinden en hoe de vervolgstappen eruit gaan zien.  

De aannemer kan
aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die de consument/opdrachtgever na de oplevering constateert. Daarom is het belangrijk dat bij oplevering alle herstelpunten goed worden vastgelegd. Dit kan door afgevinkte taken opnieuw te openen en goed te documenteren wat de gebreken zijn en hoe deze opgelost moeten worden. Maar niet alleen herstelpunten, ook is documentatie (foto’s) nodig waaruit blijkt dat bij oplevering alles in orde is.

 

Foto's maken voor de Wet kwaliteitsborging

Maak je organisatie Wkb-proof en ervaar ook alle voordelen van onze werkvloer app